De toekomst van de stad door Zef Hemel

Kamperfoelieweg 207 020-6317309 amsterdamhv.nl
Dinsdag 12 februari - 20:00 - 22:00

Amsterdam, Cultuur – Historische Vereniging organiseert een lezing: De toekomst van de stad door Zef Hemel.

Zef Hemel doceert wereldwijd over stedelijke planning. Sinds 2012 bekleedt hij de Wibautleerstoel voor grootstedelijke vraagstukken aan de Universiteit van Amsterdam. In zijn nieuwe boek ‘De toekomst van de stad‘ pleit Zef Hemel voor de groei van steden en probeert hij de angst voor metropoolvorming en megasteden weg te nemen. Hemel ziet steden als natuurlijke organismen die volgens eigen wetmatigheden groeien. Hij laat zien hoe angst voor metropoolvorming beleidsmakers de afgelopen honderd jaar op het verkeerde spoor heeft gezet en hoe overschatting van de maakbaarheid van steden en de ruimtelijke orde daarbij soms tot grote problemen leidde. Die visie heeft grote consequenties voor bestuur en beleid. Hemel vindt dat Amsterdam zich te klein maakt. Een schaalvergroting naar twee miljoen bewoners is volgens hem de toekomstige opgave. Hij pleit voor een compacte metropool in plaats van een compacte stad. Hemel heeft er moeite mee dat een groot deel van de Amsterdamse bouwopgave terecht komt in de Haarlemmermeerpolder, bij Lisserbroek en Cruquius, en achterin Almere, in Oosterwold. Dat zou direct in en rond Amsterdam moeten plaatsvinden. Amsterdam zet zichzelf op slot. “Ik heb zelf aan de structuurvisie ‘Amsterdam 2040‘ gewerkt, maar die speelt geen rol. Het grote verhaal wordt niet verteld. Goede stadsontwikkeling is in de eerste plaats een geloofwaardig toekomstverhaal vertellen en daar ook naar handelen.”
U hoeft niet te reserveren en bent van harte welkom. Zaal open vanaf 19.30 uur
Toegang voor leden gratis, Stadspashouders en donateurs van Museum Amsterdam Noord € 2,50 , niet leden € 5, =

Lees verder op »