vr 07 okt

18:00 - 20:00, Treehouse NDSM
 

Interspecies Collaboration in Amsterdam Noord

 

-EN below-

Free Entrance
Kunnen we in Amsterdam Noord een gemeenschappelijke ruimte creëren voor menselijk en niet-menselijke entitetien om samen te komen? Interspecies Collaboration in Amsterdam Noord is een lezing, community-building workshop en het startpunt van een tweede Land-Ally locatie met als uitgangspunt het co-creeren van een plek waar mensen, planten, dieren, instecten en materie zich kunnen verbinden en samenwerken op gemeenschappelijke grond.

Voor wie wordt deze ruimte? Welke plek is hiervoor geschikt? Met welke waarden en principes moet het opgezet worden? Welke methode moeten we gebruiken? Wat is onze gemeenschappelijke grond? Hoe werken we samen met niet-mensen om een ruimte groener en “gezonder” te maken? Dit zijn enkele van de vragen die we tijdens deze workshop gezamenlijk gaan ontrafelen.

Land-Ally is een project geïnitieerd door Marte Mei van Haaster. Zij is een stichting begonnen die land kan “adopteren”, tijdelijk of voor het leven, om zo participatieve natuurgebieden te creëren. Marte zal dit evenement beginnen met een introductie van het Land-Ally project en haar methodologie, en de gastspreker voorstellen: Emiel van het Four Sisters project en the Beach. Daarna is er een community-building workshop om collectief na te denken over een Land-Ally locatie in Amsterdam-Noord.

De eerste Land-Ally locatie bevindt zich net buiten Eindhoven, en is nog steeds actief. De werken die voortkwamen uit deze eerste iteratie zijn tot 15 oktober te zien tijdens de tentoonstelling The Power of Collaboration in Treehouse NDSM.

Deelnemers kunnen zich voorbereiden op de avond door na te denken over:
Wat zouden geschikte ruimtes kunnen zijn voor interspecies bijeenkomsten in Amsterdam Noord? Derde landschappen, vergeten percelen, grote verwaarloosde tuinen, gemeentegrond, etc.
Hoe verbindt je je met planten, insecten, rotsen en water in uw omgeving?
Probeer indien mogelijk te fietsen, wandelen of hardlopen door de onverwachte hoeken om het groen van Amsterdam Noord te verkennen en maak een mentale aantekening van deze ervaring om mee te nemen naar het evenement.
———————————–
Can we create a common space for interspecies gathering in Amsterdam Noord? Interspecies Collaboration in Amsterdam Noord is a community-building workshop and the starting point of creating a natural site where humans and non-humans can cooperate, collaborate, and connect on common ground.

Who will this space be for? Where can it be located? What values and principles should it be guided by? Which method would we need to use? What is our common ground? How do we collaborate with non-humans to make a space greener and healthier? These are some of the questions we will start to unravel collectively during this workshop.

Land-Ally is a project initiated by Marte Mei van Haaster. She started a foundation that can “adopt” lands, temporarily or for life, to create participatory nature reserves. Marte will begin this event by introducing the Land-Ally project and its methodology, present the guest speaker: Emiel from the Four Sisters project and the Beach, and guiding the workshop as a way to collectively start building the land-ally site in Amsterdam-Noord.
The first Land-Ally site is located right outside of Eindhoven, and it is still active today. The works that originated from this first iteration will be featured during The Power of Collaboration exhibition at Treehouse NDSM.

RSVP   https://www.land-ally.com/…/interspecies-collaboration…

 

Cultuur
 

Delen:

Nieuwsbrief