do 15 jul

Dit evenement vindt plaats tussen 09/07/2021 - 18/07/2021

Hele dag, NDSM-werf
 

Over het IJ Festival 2021

 

Over het IJ is vol goede moed een nieuwe festivaleditie aan het voorbereiden die plaatsvindt van 9 t/m 18 juli. Tijdens deze 2021 editie wordt het hernieuwde (fysieke) samenzijn gevierd met makers en publiek. Over het IJ daagt de makers uit de restricties van deze tijd te omarmen en in te zetten in het zoeken naar nieuwe vormen om juist nú de intimiteit, nabijheid, verbindingen en ontmoeting met publiek te creëren waar iedereen zo naar verlangt, zonder artistieke concessies te doen. De vernieuwde relatie tussen het publiek en de makers wordt opgezocht en onderzocht op bijzondere locaties rondom de NDSM-werf en in Amsterdam-Noord.

Tijd voor verandering en actie
Over het IJ gelooft hartstochtelijk in kunst die niet alleen over de samenleving gaat, maar ook midden in de samenleving staat. De stad is de inspiratiebron én het podium. De ontwikkelingen in het afgelopen jaar gaven makers extra urgentie voor reflectie op onze samenleving en de pijnlijke en kwetsbare plekken hierbinnen. De noodzaak tot verandering en om hierop (politieke) actie te ondernemen, is wat veel makers in de 2021-editie met elkaar delen. Ze zoeken naar spannende nieuwe discipline overstijgende vormen die zich verhouden tot deze tijd in vorm en inhoud. Ze weten zich hierdoor meer dan ooit te verhouden tot onze context van de stad, de locaties en stukjes grond waarop ze staan en de thema’s die hier spelen. Van grote maatschappelijke vraagstukken rondom klimaat, black lives matter, feminisme tot onze persoonlijke en collectieve verhouding tot de natuur en onze directe leefomgeving. Maar ook hoe het teruggeworpen zijn op onszelf en ons eigen lichaam een zoektocht opleverde in onze omgang met thema’s als eenzaamheid, angst, geestelijke gezondheid, identiteit en seksualiteit.

Bekendmaking eerste festivalprogramma’s: IJLAND – Collectief Walden en UNTITLED_2021 – Nineties Productions
Het verbindende project tijdens de 2021-editie is IJLAND van Collectief Walden in coproductie met Over het IJ en Stichting NDSM-werf. Een drijvend eiland op het IJ wordt de plek waar samen met publiek, bewoners uit de stad en samenwerkingspartners wordt nagedacht over nieuwe vormen van democratie, duurzame stedenbouw en klimaatsolidariteit. Een plek ook waar andere thema’s uit het hele programma ruimte krijgen in een contextprogramma.

In het zoeken naar nieuwe vormen voor het samenzijn van makers en publiek spande Nineties productions de afgelopen tijd de kroon. Met Memento Mori creëerden ze een online wereld die ze dit voorjaar in Nineties Lab verder ontwikkelden met makers uit allerlei disciplines. De online wereld werd een nieuwe locatie, niet ter vervanging van, maar als aanvulling op ons fysiek samenzijn. In UNTITLED_2021 nemen ze samen met hun partners Over het IJ, Likeminds, Feikes Huis, Performance Technology Lab en Oerol al hun opgedane kennis mee.

Nieuwe opzet programma: Nieuwe Makers routes en het Festivalhart
Om de veiligheid voor makers en publiek te kunnen garanderen maakt Over het IJ een aantal aanpassingen. In het Nieuwe Makersprogramma worden vijf combinatieroutes gemaakt voor maximaal 30 bezoekers per keer. Vier routes combineren het iconische Zeecontainerprogramma op een ruim opgezet festivalhart met korte voorstellingen van nieuwe makers op de NDSM-werf. De vijfde is Het Atelier, een samenwerking tussen Oerol en Over het IJ met drie korte voorstellingen. Het avontuur dat het publiek in eerdere festivaledities kon aangaan door dit programma vrij te bezoeken met een festivalbandje blijft hiermee overeind. En je hebt de garantie en het voordeel dat je zeker een aantal voorstellingen kunt zien.

Daarnaast zijn er diverse voorstellingen te bezoeken op locaties in Amsterdam Noord van het Over het IJ Stadkunstenaarsprogramma en van gezelschappen die nauw met Over het IJ samenwerken in Amsterdam Noord. Voor de publiekscapaciteit wordt de routekaart van de overheid gehanteerd. Dit programma en bijbehorende locaties wordt medio mei bekend gemaakt.

Het festivalhart is verplaatst naar de load out op de NDSM-werf waardoor het ruimer opgezet kan worden met horeca, zitplekken, het Zeecontainerprogramma en nog een aantal losse programma’s. Dit jaar is het festivalhart toegankelijk met een routeticket of een IJbandje, dat je bij een voorstellingsticket kunt bijbestellen. Met dit IJbandje kan je ook het Zeecontainerprogramma bezoeken en IJLAND van Collectief Walden.

Kaartverkoop
https://overhetij.nl/festival

 

Theater
Festival
gerelateerd

Nieuwsbrief