do 27 okt

20:00 - 21:30, Rietwijker
 

The Cypher: Heat or Eat | Warming Up Festival 2022

 

Onderdeel van Warming Up Festival 2022 |  hét heetste festival rondom het klimaatvraagtstuk

Gaan duurzaam en sociaal wel samen? Klimaatverandering raakt ons allemaal, alleen de ene groep eerder en harder dan de andere groep bewoners. Hoe voorkomen we dat duurzaamheid een nieuwe vorm van achterstelling wordt? Hoe ziet de klimaataanpak eruit als de groep die het hardst geraakt wordt, het hardst aan de knoppen draait bepaalt en beslist? En hoe geven we de inhumane en onduurzame wijze waarop ‘duurzame’ producten worden geproduceerd een belangrijke plek in dit debat?

Verdedig Noord organiseert een Cypher over deze vragen. De Cypher is geïnspireerd op de hiphop cultuur. Het is een cirkel, het hart van de gemeenschap, waarin iedereen wordt uitgenodigd om zich uit te spreken op de manier die het beste bij diegene past. Een plek om kennis te delen en samen te komen. Waarin iedereen die met urgentie beweegt welkom is.

Toegang:

Achtergrond
Deze zomer zijn we in Nederland geconfronteerd met extreme weersomstandigheden: van hittegolven en extreme droogte tot aan een dreigend watertekort. Tegelijkertijd gaat het nieuws dagelijks over de stijging van de voedselprijzen, olieprijzen en de torenhoge energierekeningen. “We moeten ons beseffen dat we allemaal een stukje armer worden”, aldus minister Kaag.

Als er een belangrijke les te halen valt uit klimaatverandering en klimaatbeleid, dan is deze dat we niet allemaal een stukje armer worden. De groepen die al in financiële armoede leefden, komen door klimaatverandering nog verder in de verdrukking. De achterstelling die voortvloeit uit deze verdrukking, komt bovenop de al reeds aanwezige achterstelling.

De excessen in klimaat treffen namelijk niet alle groepen evenredig. De meest (financieel) kwetsbaren in onze samenleving worden het hardst geraakt en zijn het minst weerbaar tegen klimaatverandering. Zo laten diverse studies zien dat de aanwezigheid van groen zorgt voor verkoeling van steden. Maar dat deze het minst te vinden is in achtergestelde buurten. Ook profiteren de bewoners van deze buurten het minst van de financiële regelingen die er zijn op het gebied van klimaat. Denk aan subsidies om woningen klimaatneutraal te maken, elektrisch rijden, groene daken, zonnepanelen etc. Deze subsidies zorgen ervoor dat de rekeningen van huishoudens veel lager uitvallen.

Daar staat tegenover dat de stad 100.000 woningen telt met enkel glas. 70.000 slecht onderhouden woningen waar vocht- en schimmelproblemen een van de grootste gebreken zijn. Dit zijn veelal sociale huurwoningen. 20% van de Amsterdamse huurders houdt na het betalen van de huur geen geld meer over voor primaire levensbehoeften. Zij die het hardst een nul op de meter nodig hebben, hebben niet de zonnepanelen op het dak, niet de klimaatneutrale woningen en geen warmwaterpomp.

Ook is er onvoldoende representatie te vinden in  duurzaamheidsinitiatieven in buurten. In Amsterdam Noord zien we hoe gentrificatie en verduurzaming hand in hand gaan. De opkomst van circulaire woon- en werkinitiatieven waar de lokale bewoners onvoldoende van profiteren. Dit komt deels doordat duurzaamheid wordt overgelaten aan de burger. De burgers die in de klimaataanpak participeren hebben onvoldoende oog voor de wensen en belangen van  de bewoners die het hardst getroffen worden door klimaatverandering. De initiatieven die wel van deze groep komen, worden niet altijd op waarde geschat. De ambtenaren herkennen zich veel meer in de middenklasse en hebben hierdoor meer sympathie voor de initiatieven van hun peers (Hoekstra et al., 2018). Doordat de duurzaamheidsambities niet voor iedereen lonend zijn ontstaat er een scheefgroei tussen de grijze achterblijvers en een nieuwe elite: de eco-elite (Jhagroe, 2016).

 

 

 

Cultuur
 

Delen:

Nieuwsbrief