Schaap Schooltuin

 
 

Tekst: amsterdam.nl

Het huidige kinderland is een kleine 8000 m2. Dit is de helft van de oppervlakte die tot in de jaren 80 gebruikt werd. Er tuinieren ongeveer 700 kinderen per schooljaar.

Toen er in Noord een vermindering van kinderen en scholen kwam, werd besloten de tuin te halveren. De tuin scheidt zich door een schooltuinplein met daarop een oudbouw lokaal met schuur en kas en moderne architectuur, een duurzaam lesgebouw met kantoor en kantine. Aan de ene kant worden schooltuinlessen gegeven en aan de andere kant is de grond in bruikleen gegeven als sociale groene werkplaats. Het Leger des Heils verbouwt er met 50/50 green eetbaar groen.

Historie
Het terrein van de Schaap Schooltuin aan de Heggerankweg 87 diende jaren geleden als een buffer tussen de Klaprozenweg en het bedrijventerrein aan de ene kant en de volkswijk ‘Floradorp’ aan de andere kant. De tuin kreeg in 1955 haar naam en maakte onderdeel uit van de Stichting Amsterdamse Schoolwerktuinen (SAS).

In 1919 werd het terrein gebruikt door de Nederlandsche vliegtuigfabriek Fokker. Na het vertrek van Fokker is het terrein door de Heidemaatschappij geschikt gemaakt om te tuinieren. Vervuilde grond werd verwijderd, er kwam een drainagesysteem en vele vrachtwagens met kleigrond werden aangevoerd.

Overige activiteiten
In de borders rondom de tuin zijn sinds 2000 meer bijzondere bomen en struiken aangeplant. De bijzondere bomen zijn aanleiding geweest voor het ontwikkelen van een bomenspeurtocht. Daarnaast is er een bijen- en vlindertuin aangelegd, waar de imkers graag groepen ontvangen om het verhaal van de bijen te vertellen.

De kweekkas, waar normaal gesproken plantjes gekweekt worden voor de schooltuinkinderen, biedt deze kinderen in de zomer de gelegenheid om ze om te toveren tot een kas waar tropische vlinders tijdelijk kunnen vertoeven en waar kinderen ook les over de vlinders krijgen. Dit in samenwerking met de Hortus Botanicus.

Ope­nings­tij­den
Maandag t/m vrijdag 08.00-16.00 uur.
Be­reik­baar­heid
Bus 34 en 35, halte Sneeuwbalstraat

Schaap Schooltuin
Heggerankweg 87
1032 JC Amsterdam

Nieuwsbrief