Antoniushuis

 
 

Tekst: antoniushuis.nl

Het Antoniushuis in Amsterdam Noord is een laagdrempelig en gezellig ontmoetingsplek voor iedereen uit de buurt. U kunt hier terecht voor het organiseren van activiteiten voor de buurt.

Gezien de diversiteit van de wijk is Het Antoniushuis naast een plek van informatie over sociaal maatschappelijke onderwerpen, ook een podium voor ontmoeting en verbinding, creativiteit, inspiratie en ontspanning.

Het programma varieert iedere dag. In Het Antoniushuis zijn diverse sociale en maatschappelijke groepen gevestigd, variërend van de Ouderensoos, De Postzegelclub tot aan de Weight Watchers. Kortom, er is genoeg te doen voor iedereen uit de buurt.

Nieuwsbrief