Beeldenbos Noord

 
 

Het Beeldenbos Noord is:

  • een beeldentuin waar natuur en kunst op een natuurlijke wijze bij elkaar komen, gelegen aan de rand van het W.H. Vliegenbos te Amsterdam, met (wisselende) tentoonstellingen van kunst van (beeldend) kunstenaars uit Amsterdam en daarbuiten.
  • een rustplaats waar men kan genieten van kunst en cultuur, mede door het organiseren van een podium voor kleinschalige culturele evenementen, zoals optredens en voorstellingen.
  • een openbare ruimte met een educatief karakter voor jong en oud, zowel op het gebied van beeldende kunst als de natuur in het W.H. Vliegenbos.
  • een locatie waar op (beperkte) schaal door (beeldend) kunstenaars aan (beeldende) kunst kan worden gewerkt.

Nieuwsbrief