NDSM Herleeft

 
 

Stichting NDSM-herleeft is opgericht door oud werknemers van de voormalige NDSM scheepswerf. De stichting heeft als doelstelling het bijeenbrengen, conserveren, documenteren, beheren en (weer) zichtbaar maken van de geschiedenis van de scheepswerf. In hun kleine museum op de werf is een bescheiden collectie samengebracht.

NDSM staat voor Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij. De NDSM in Amsterdam Noord kent een rijke historie en is volop in ontwikkeling. Kunstenaars, ontwikkelaars, uitvinders, toeristen, architecten of festivalgangers, iedereen heeft zo zijn eigen kijk op de NDSM. Over één ding is iedereen het eens: Het karakter van de NDSM moet intact blijven. Langzaam maar zeker ontstaat het besef om daarbij meer aandacht te genereren voor een bijna verloren gegane tak van industrie, de nautische-industrie.

Het is thans een nauwelijks meer zichtbaar en vooral ondergewaardeerd hoofdstuk uit onze nationale en industriële geschiedenis. Stichting NDSM-herleeft wil dit imposante erfgoed borgen.

Stichting NDSM Herleeft
Neveritaweg 61
1033 WB Amsterdam

www.stichting-ndsm-herleeft.nl

Nieuwsbrief